Motalice za tečnost

Creva za distribuciju fluida sada i na automatskim motalicama sa otvorenim ili zatvorenim kućištima.

Za hidrauličare, mehaničare i sve delatnosti koje uključuju distribuciju različitih tečnosti; od vode do ulja i maziva, sada su dostupne i motalice kojima, jednom za svagda, rešavate pitanje creva koja su uobičajeno vuku po podovima radionica. Motalice su dostupne sa i bez creva, a motalice koje uključuju i creva, u zavisnosti od samog modela, nude creva za pritiske od 60 bar do 400 bar.

Kućišta motalica su izrađena od materijala otpornih na udarce i opremljena nosačima koji se lako mogu montirati na zid, pod ili plafon, u zavisnosti od potrebe, opremljena sistemom za pomeranje ’’levo-desno’’

Sistem za izvlačenje i uvlačenje creva je efikasan i krajnje pouzdan, a za preciznost namotavanja creva zaslužna je integrisana vođica creva.